Same84 \ Talks

Πώς προέκυψε το όνομα σου; Από που κατάγεσαι και που ζεις;
Το όνομα SAME προέκυψε ύστερα από πολλές δοκιμές με αλλά nicknames. Ως το 2000 έκανα μόνο styles, όποτε έψαχνα να βρω γράμματα που με βολεύουν, δοκίμασα αρκετά διαφορετικά και τελικά κατέληξα στο SAME το 1998. Στη συνέχεια προστέθηκε και το 84 και έγινε SAME84. Γεννήθηκα και ζω στην Αθήνα, και ως τώρα ζω στη νότια Αθήνα.

Έχεις σπουδάσει κάτι αντίστοιχο με αυτό που κανείς τώρα; Ζεις από από τη δουλειά σου ως street artist ή κανείς και αλλά πράγματα; Αν ναί, τα κανείς εξίσου κέφι;
Πήγα σε τεχνικό λύκειο, τότε λεγόταν ΤΕΕ, με ειδικότητα στη γραφιστική. Στη συνέχεια πήγα σε ένα ίδιο ΙΕΚ. Και αυτό ήταν όλο. Δεν λέω ποτέ ότι σπούδασα, γιατί θεωρώ ότι το επίπεδο γνώσεων που σου προσφέρουν αυτά που σπούδασα είναι μηδενικό, όποτε πιστεύω ότι μόνος μου προσπαθώ να μελετήσω ακόμα και σήμερα. Street Art… δεν μου αρέσει αυτή η ταυτότητα. Νομίζω, θα προτιμούσα δημιουργός – εικαστικός κλπ. Ζω από τις δημιουργίες μου λοιπόν, ασχολούμαι με τις τοιχογραφίες, γραφιστική, εικονογράφηση, tattoo και λοιπές εφαρμογές. Το έκανα από πριν ανακαλυφθεί (στην Ελλάδα) ως μέσο βιοπορισμού, όποτε είναι το κέφι μου λοιπόν, και είναι αυτό που έκανα έτσι και αλλιώς, είτε με αμοιβή είτε χωρίς.

Ποιες είναι οι επιρροές σου; Το πρώτο σου κομμάτι σαν street artist και ποια τα συναισθήματα;
Οι επιρροές μου… Πριν 20 χρόνια ήταν τα graffiti που φαινόντουσαν σε κάποια video clip του Geronimo Groovy και MTV. Μετά βγήκαν κάποια βιβλία, περιοδικά και βοήθησαν αρκετά στο να μπορέσω να πάω ένα βήμα παραπέρα από το να προσπαθώ στα τυφλά. Το πρώτο μου κομμάτι, ήταν νομίζω κάποιο throw-up στη γειτονιά μου… ε, ήταν άλλη φάση τότε, δεν έκανα αυτό που λέμε σήμερα Street Art. Ήταν καθαρά bombing τότε.

Η δουλειά σου είναι έντονα εικονογραφική και παραπέμπει σε commix. Έχει αρκετά strokes και συγκεκριμένες γραμμές πάντα. Είναι καλό ένας καλλιτέχνης να έχει συγκεκριμένο style; Αισθάνεσαι καλλιτέχνης;
Όλα τα lines που χρησιμοποιώ είναι τα lines που είχα στο style μου, και όταν κανω και τώρα styles έχουν ακριβώς τα ίδια lines, δεν γίνεται αλλιώς. Αυτό είμαι, δεν γίνεται συνειδητά. Εμένα μου αρέσει όταν κάποιος έχει συγκεκριμένη ταυτότητα. Όταν αλλάζει συνέχεια ύφος κάποιος, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά, τουλάχιστον έτσι το βλέπω εγω. Δεν μου αρέσει η λέξη καλλιτέχνης, προτιμάω όπως είπα παραπάνω να νοιώθω δημιουργός.

Οι ήρωες σου έχουν αλληλεπίδραση μεταξύ τους στα διαφορετικά σημεία της πόλης ή είναι ξεχωριστά πράγματα πάντα;
Συνήθως περιγράφω την προσωπική φάση που βρίσκομαι μέσα από τους χαρακτήρες που σχεδιάζω.

Τυφλές όψεις των κτηρίων. Ο παράδεισος των street artists; Ποια είναι η γνώμη σου για τη δημόσια αισθητική; Πρέπει να υπάρχει μέτρο ή είσαι υπέρ του “ο κάθε ένας ας κάνει ό,τι θέλει”;
Δύσκολη ερώτηση αυτή τώρα. Νομίζω ότι ο κάθε ένας έχει διαφορετική άποψη, ας πω για μένα μόνο. Μου αρέσει πολύ να κάνω τεράστια Murals, με γεμίζει, αν και δυστυχώς το ότι είναι δημόσιο έργο δεν με αφήνει να εκφραστώ στο 100%. Αλλά φορά τη φορά ανεβάζω το ποσοστό, όποτε είμαστε σε καλό δρόμο. Πρέπει; Τι είναι το πρέπει και ποιος το ορίζει; Νομίζω ο κάθε ένας δικαιούται να έχει άποψη και να εκφράζεται με όποιο τρόπο, είτε ασπαζόμαστε την άποψη του είτε οχι, δεν μπορούμε να τους ευνουχίσουμε και να τους κόψουμε το δικαίωμα αυτό, ούτε εμείς, ούτε τα ψεύτο ταμπού της κοινωνίας μας.

Στο Instagram σου έχω την αίσθηση ότι σε ενδιαφέρουν και τα tags. Τυπογραφία – καλλιγραφία ή αυθαίρετες μουτζούρες που κάνουν οι πιτσιρικάδες;
Τα Tags είναι ιερά για εμένα. Σέβομαι πολύ τα καλά tags, μου αρέσουν πολύ. Μουτζούρες τα λένε μόνο οι άσχετοι. Έχουν γίνει τρελές μελέτες, έχουν παρά πολλά και πολύ ενδιαφέροντα styles αυτά τα tags που πολύς κόσμος τα μπερδεύει με συνθήματα χωρίς να τα έχει παρατηρήσει καν (δυστυχώς).

Δουλεύεις με συνεργάτες; Προσφέρει αυτό έτσι ώστε να πηγαίνει ένα βήμα παρακάτω η δουλειά; Έχεις κάποια αγαπημένη συνεργασία και γιατί;
Συνήθως δουλεύω μόνος μου, αλλά μερικές φορές, για κάποια projects, χρειάζομαι και βοηθούς. Τα τελευταία χρόνια συνεργάζομαι με τον Apset από τη Θεσσαλονίκη, έχουμε πολύ καλή επικοινωνία. Βέβαια έχουμε εντελώς διαφορετικό style αλλά αυτό νομίζω το κάνει και πιο ενδιαφέρον.

Τα κομμάτια σου σχετίζονται με τον εξωτερικό φυσικό χώρο που τα περιβάλλουν; Και ποιο είναι το όνειρο σου γεωγραφικά; Έχεις κάποια συγκεκριμένη χώρα – τόπο που θα ήθελες να βάψεις;
Δεν με ενδιαφέρει συγκεκριμένα κάπου να βάψω, μακάρι να είμαστε καλά και να κάνουμε παντού.

Σε δέκα χρόνια από τώρα;
Σε 10 χρόνια από τώρα ε; Δεν το έχω σκεφτεί να σου πω την αλήθεια, αλλά πιστεύω ότι θα αισθάνομαι όπως και τώρα, σαν να μην πέρασε μια μέρα… Θα δούμε!

_

How did you come up with your name? Where do you come from and where do you live?
The name SAME emerged after many trials with other nicknames , until 2000 I only did styles whenever I was looking  for letters that suit me , I tried several different and eventually came to the SAME in 1998, then was added 84 and became SAME84. I was born and I live in Athens , until today I live in the southern Athens.

Have you studied something similar to what you practice now?  Do you make a living from your job as a street artist or you do other things? If yes do you have equally fun?
I went to technical school, then called TEE, specializing in graphic design, then went to a same IEK … And that was it. I never say that I studied because I think that  the level of knowledge I were offered from those studies is zero, so I think myself I try to study it alone even today. Street Art … I do not like this identity. I would prefer creator – artist etc… I live by my creations, therefore, I deal with murals, graphic design, illustration, tattoo and other applications. I did this before it was discovered (in Greece) as a means of livelihood, so this is fun for me, and it’s what I did anyway, either with or without payment.

What are your influences? Your first piece as a street artist and what feelings?
My influences … 20 years ago it was the graffiti that might appear in some video clips of Geronimo Groovy and MTV … After that some books, magazines were released and helped enough to be able to go a step further than to try blindly. My first piece… Was I think a throw-up in my neighborhood, was another phase then, I did not do what we now call Street Art. It was clear bombing then.

Your job is intensely pictorial and refers to commix, it has several strokes and lines in all. It’s good for an artist to have particular style? Do you feel as an artist?
All the lines that I use are the lines I had in my style, and when I do even now styles have exactly the same lines, don’t become otherwise, it’s not done consciously. I like when someone has a specific identity, when someone changes constantly style means that something is wrong, that’s the way I see it. I don’t like the word artist, as I said above I am a creator.

Your heroes have interaction with each other in different parts of the city or are separate things always.
Usually I describe my personal phase through the characters I design.

Blind facades of buildings. The street artist’s paradise?  Your opinion about public aesthetics? There must be a measure or are you in favor of each one does what he wants?
Difficult question now … I think everyone has a different opinion, let’s speak for me only. I really like to do huge Murals, it fills me, though unfortunately that is a public project doesn’t let me express myself at 100% … But once the modified push up the rate we are on a good way. Need? What is the need and who defines it? I think everyone is entitled to respect and be expressed in that way, either in terms of support or no, we can’t castrate them and remove them this right, neither we nor the taboo in our society.

On your Instagram I feel that you are also interested in tags. Typography-calligraphy or arbitrary smudges that kids do?
The Tags are sacred for me, I respect the good tags, I like them a lot. Smudging is said only from the irrelevant, they have become insane studies, have many and very interesting styles these tags…. That a lot of people mistakes with slogans without even noticing (unfortunately).

Working with partners? Offer this so it goes a step beyond the project? If yes you have some favorite collaboration and why?
Usually I work on my own, but sometimes for some projects I need assistants. The last years I collaborate with the Apset from Thessaloniki, we have very good communication … Of course we have completely different style but this is what I think makes it more interesting.

Your works are related to the external physical space that surrounds them? And what is the dream you geographically? Got some specific country-place that you would like to paint?
I’m not interested in somewhere specifically to paint, let’s hope to be well and to do it everywhere.

In ten years’ time from now…?
In 10 years from now? I have not thought to tell you the truth, but I think we will feel like now, like a day hasn’t passed… We’ll see!

Follow Same84
Facebook Page \ Instagram \ Same84 Tattoo

-13

178928_318387081573571_518000546_n

248066_318383491573930_2012324199_n

260500_132360596842888_2221243_n

264425_132360903509524_2501844_n-1

376125_220582514687362_81808570_n

1484100_616688345076775_6405770879156491951_n

11221951_884497844962489_4291272168915548033_n

11225082_891125290966411_4359406915363918474_n

11407008_837883909623883_6907701904161614983_n

11826000_864494116962862_348451841718206856_n

12193599_919386374821931_9219713583974391104_n

12274712_930838677010034_4259971342402159957_n

same84 - 1

same84 - 3

same84 - 8

SAME84_issa_4

SAME84_issa_10

same84q

Let’s get social
Facebook  Twitter  Tumblr  Instagram  Pinterest